HIIT

Що се отнася до изгарянето на калории по време на тренировка, интервалните тренировки с висока интензивност (HIIT) могат да изгорят повече , от колкото всяка друго анимание. Високоинтензивните упражнения подобряват здравето на сърдечно-съдовата система. В допълнение HIIT може да се практикува от всеки без значение от нивото на физическа подготовка.


МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТОВА ЗАНИМАНИЕ НА МЯСТО В НАШИТЕ КЛУБОВЕ: