Политика за бисквитките на Фит Инвест България ЕООД

Настоящята Политика за бисквитките на Фит Инвест България ЕООД, ЕИК 204479347, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Цар Калоян № 8, ет. 2 (наричано по-долу „Фит Инвест”) съдържа информация относно т.нар. файлове „бисквитки”, използвани на следните интернет страници на Фит Инвест: www.nextlevelclub.bgwww.topfit.bg („Интернет страници на Фит Инвест”).

По-долу потребителят може да се запознае с различните видове „бисквитки”, които се използват на Интернет страниците на Фит Инвест, съответните цели на тяхното използване и информация относно техния период на съхранение.

Какво представляват „бисквитките” и защо се използват?

1. „Бисквитките” са малки текстови файлове, които се запазват на крайното устройство на потребителя чрез уеб браузъра при посещаване на определен уебсайт. Те обикновено съдържат названието на страницата, от която произхождат, времето за съхранението им в крайното устройство на потребителя, както и уникален номер. „Бисквитките” позволяват използването на функционалностите на уебсайта и правят възможно разпознаването на крайното устройството на потребителя при посещение на определен уебсайт.

Какви типове „бисквитки” се използват на Интернет страниците на Фит Инвест?

Според периода на съхранение

2. Според периода на съхраняване на „бисквитките” на крайното устройство на потребителите, те могат да бъдат категоризирани като „сесийни” („session cookies”) и „постоянни” („persistent cookies”).

Сесийните „бисквитки” са временни файлове, които се съхраняват в крайното устройство на потребителя от момента на влизане в уебсайта, до момента на неговото напускане или при затваряне на използвания уеб браузър, като се изтриват автоматично.

Постоянните „бисквитки” се съхраняват в крайното устройство на потребителя за определеното в параметрите на файла време или пък докато не бъдат изтрити от потребителя.

Според функцията, която изпълняват

3. Съгласно функцията, която изпълняват, „бисквитките”, използвани на Интернет страниците на Фит Инвест се делят на:

Абсолютно необходими „бисквитки”

Тези „бисквитки” са необходими, за да може уебсайтът да функционира и не могат да бъдат изключени. Без тези „бисквитки”, потребителят не би могъл да използва всички функционалности, които уебсайтът предлага.

Аналитични „бисквитки”

Чрез тези „бисквитки” се анализира трафика към уебсайта. Този анализ спомага за изготвянето на оценка за ефективността на уебсайта, посредством която структурата и съдържанието на уебсайта могат да бъдат подобрени, така че той да бъде по-удобен за използване от страна на потребителя.

За изпълнението на тези цели се използват специални „бисквитки” , предоставени от Google Analytics. Съветваме Ви да се запознаете с политиката за използване на съответния вид „бисквитки” на следния адрес: https://www.google.com/analytics/.

Поведенческо таргетирани рекламни „бисквитки”

Файлове „бисквитки” могат да бъдат поставяни на крайното устройство на потребителя и от рекламодатели и партньори, които си сътрудничат с оператора на интернет страницата. Те работят като идентифицират браузъра и устройството. Ако потребителят не разреши такива „бисквитки”, е възможно да не получава таргетирани реклами от други уебсайтове.

Промяна на настройките

4. Обикновено браузърът по подразбиране допуска съхраняването на файлове „бисквитки” в крайното устройство на потребителя. Въпреки това, ако потребителят желае, може да промени настройките на браузъра и да отстрани съществуващите „бисквитки”, както и да блокира по-нататъшното им съхраняване на неговото крайно устройство.

5. Заради разнородността на достъпните браузъри, управлението на „бисквитките” може да е различно. Поради тази причина, за да се блокира приемането на файлове „бисквитки”, Ви препоръчваме да се запознаете с начините за управление на функциите за поверителност/безопасност на съответния браузър..Можете да се запознаете с инструкциите за управление на „бисквитките” на някои от популярните уеб браузъри на следните линкове:

6. Автоматичното блокиране на всички „бисквитки” от уебсайта на Next Level (особено тези необходими за процесите на идентификация, безопасност, поддържане на предпочитанията на потребителя), могат да затруднят, а в определени случаи и да направят невъзможно използването на уебсайта.

7. Настоящата Политика за бисквитките на Фит Инвест България ЕООД е приета на 26.05.2018г.