Bulgarian Bag

Тренировката Bulgarian Bag по системата SUPLES е съставена от упражнения, включващи участието на множество мускулни групи във всяко едно отделно движение. Bulgarian Bag представлява тренировъчна програма, която включва основно упражнения, имитиращи различни техники и движения в спорта борба. Тренировките са моделирани главно за постигане на висока силова издръжливост. Целта на тренировките за силова издръжливост с Bulgarian Bag е да се изпълняват упражненията в серии от 15-20 повторения или от 30 секунди до 1 минути с много кратък интервал на почивка между сериите (около 10 секунди). В допълнение към тренировките за силова издръжливост се включват и рутини за бързина и експлозивна сила.


МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТОВА ЗАНИМАНИЕ НА МЯСТО В НАШИТЕ КЛУБОВЕ: