Табата

Табата представлява ефективна, занимателна и разнообразна, интервална тренировка със среден до висок интензитет, подобряваща аеробния и анаеробния капацитет на трениращите. Забързва се работата на метаболизма. Тонизира се организма. Спомага за оформяне на едно здраво тяло и трайното елиминиране на ненужни мазнини и негативни емоции. Инструкторът се съобразява с физическото състояние и нуждите на всички, тренира се в прогрсивни серии. Програмата е съобразена със спецификите на начинаещите, средно подготвените трениращи.


МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТОВА ЗАНИМАНИЕ НА МЯСТО В НАШИТЕ КЛУБОВЕ: