• bg
  • en

Les Mills GRIT

Високоинтензивна интервална тренировка. Работи се на интервали, при които се достига максимално натоварване на тялото. Подобравя цялостното представяне – сила, координация, баланс, гъвкавост, скорост. Подходяща е за напредали или хора, които имат някаква физическа подготовка.