Еднократно посещение ДЕЦА

Основен клуб Lyulin

Еднократно влизане в детски класове

Цена (с вкл. ДДС)

10 лв
посещение

Купи

Еднократното посещение ви дава еднократен достъп до групово занимание за деца в клубовете в които те се предлагат.