3 Месеца ДЕЦА

Основен клуб Lyulin

3 месеца влизане в детски класове

Цена (с вкл. ДДС)

169 лв
3 Месеца

Купи

МЕСЕЧЕНИЯТ АБОНАМЕНТ ДЕЦА e 30 дневен абонамент за деца на възраст между 8 и 14 години. Като притежател може да посещавате всички групови занимания за деца в клубовете в които те се предлагат. Можете да посещавате по едно групово занимание за деца на ден.