3 Месеца ДЕЦА

3 месеца влизане в детски класове

Купи

МЕСЕЧЕНИЯТ АБОНАМЕНТ ДЕЦА e 30 дневен абонамент за деца на възраст между 8 и 14 години. Като притежател може да посещавате всички групови занимания за деца в клубовете в които те се предлагат. Можете да посещавате по едно групово занимание за деца на ден.