1 Месец ДЕЦА

Основен клуб The Mall

1 месец влизане в детски класове

Цена (с вкл. ДДС)

59 лв
месец

Купи

МЕСЕЧЕНИЯТ АБОНАМЕНТ ДЕЦА e 30 дневен абонамент за деца на възраст между 8 и 14 години. Като притежател може да посещавате всички групови занимания за деца в клубовете в които те се предлагат. Можете да посещавате по едно групово занимание за деца на ден.