ETC вече е POWER CLUB!

Next level ЕТС намиращ се на адрес: ул. Михаил Тенев 1784, (Европейски търговски център, до входа на Сграда „С“) вече е изцяло преоборудван и изцяло предназначен за функционални и кондиционни тренировки и бойни спортове и им своето ново име – Next Level Power club. Очакваме ви!